Kontakt

Stowarzyszenie Producentów Pomidorów i Ogórków pod Osłonami

ul. Dietla 99/4A

31-031 Kraków

Adres korespondencyjny:

ul. Zdrojowa 8

43-200 Pszczyna

tel. 500 555 990

e-mail: biuro@sppiopo.pl

e-mail: sppiopo@wp.pl

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie – XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS 0000447660; NIP 6762462417; REGON 122788717

Rachunek Bankowy: ING Bank Śląski S.A. nr 81 1050 1298 1000 0090 3017 1582